هفتاد و یکمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد

در پرونده‌‌‌ی ویژه‌‌ی این شماره از خط صلح با عنوان “سیمای زن در سینمای ایران”، جايگاه زن در سینمای کشور و موقعيت حقوقی-اجتماعی او در تطبيق با عنصر حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است. در اين رابطه با بهمن مقصودلو فیلمساز، منتقد و پژوهشگر سینما گفتگویی صورت گرفته است. بهمن مقصودلو اخیراً فیلم مستند…

Read More