«یک روز با دکتر بهمن مقصودلو، یک گزارش»

— مهدی مرعشی ایده‌ی برنامه «یک روز با بهمن مقصودلو» سپتامبر گذشته در جشنواره فیلم مونترال و هنگام اولین نمایش جهانی فیلم عباس کیارستمی: یک گزارش پیدا شد. این ایده که بشود نشست و چند فیلم از دکتر بهمن مقصودلو را همراه با خود او در یک روز دید، کاری که کمتر شده و اگر…

Read More