توفیق آن را داشتم که در اوایل دهه نود با آنتونی کویین، این هنرمند افسانه‌ای و چند وجهی، ملافات داشته باشم. این دیدار به همکاری با وی، آموختن در نزد وی، و تهیه فیلمی با حضور وی منتهی گردید که در اواسط همان دهه ساخته شد. در جریان ساخت هفت پیشخدمت ـــ ۱۹۹۶، داریوش شکوف ـــ من و این بازیگر کلاسیک بیشتر با هم اخت شدیم و رفاقتی صمیمی بین ما ایجاد شد ….

Recent Events

Dr. Bahman Maghsoudloo at the Iran Center London: Kiarostami, a report

دکتر بهمن مقصودلو در کانون ایران لندن: کیارستمی، یک گزارش

Ardeshir Mohasses, Rebellious Artist—Paris

Ardeshir Mohasses, Rebellious Artist—Paris

Ardeshir Mohasses, Rebellious Artist — Toronto

Ardeshir Mohasses, Rebellious Artist — Toronto

Los Angeles Film Center: Iran Droudy

کانون فیلم لس آنجلس: ایران درّودی

Festivals

Moscow Film Festival—2002

Moscow Film Festival—2002

St. Pertersburg Festival — 2000: Jury Member

St. Pertersburg Festival — 2000: Jury Member

Cairo Film Festival—1999: Surviving Paradise

Cairo Film Festival—1999: Surviving Paradise

Clermont-Ferrand Film Festival—1999: Life in Fog

Clermont-Ferrand Film Festival—1999: Life in Fog

Locarno Film Festival—1996: Seven Servants

Locarno Film Festival—1996: Seven Servants

Pesaro Film Festival—1990

Pesaro Film Festival—1990

Trailers

Dariush Mehrjui: Making the Cow poster

Dariush Mehrjui: Making the Cow (Trailer)

Abbas Kiarostami With Glasses, A Report Image

Abbas Kiarostami — A Report (Trailer)

Poster of Bahram Beyzaie showcasing his work

Bahram Beyzaie: A Mosaic of Metaphors

Ardeshir Mohasses: The Rebellious Artist

Ardeshir Mohasses: The Rebellious Artist

Razor's Edge: The Legacy of Iranian Actresses (Trailer)

Razor’s Edge: the Legacy of Iranian Actresses — Official Trailer

Golchehreh